Cung cấp dây chuyền sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực

Ngày đưa tin: 03:51 - 27/12/2013

 

           Công ty NAVICO đã cung cấp và chuyển giao công nghệ dây chuyển sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực, lắp đặt tại nhà xưởng của khách hàng tại Đà Nẵng.

 

        Hiện nay, các nhà máy sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực đều đặt tại khu vực phía Bắc, chính vì vậy để phục vụ công tác duy tu, sửa chữa ĐS khu vực phía Nam, các công ty QLĐS phải vận chuyển tà vẹt từ Bắc vào đã dẫn đến tăng giá thành (do phải vận chuyển xa) và không kịp thời. Việc lắp đặt dây chuyền sản xuất bê tông dự ứng lực đã giúp khách hàng chủ động trong việc sản xuất tà vẹt, do đó tiết kiệm được chi phí.

      Một số hình ảnh dây chuyền sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực được lắp đặt trong nhà xưởng khách hàng:

 

 

 


Chia sẻ:  
Các tin liên quan