Dây chuyền SX dầm I, H » Các thiết bị trong dây chuyền sản xuất dầm

Tên sản phẩm: Các thiết bị trong dây chuyền sản xuất dầm

Giá: Giá: Liên hệ

Mầu sắc:

Kho: Còn hàng

Chi tiết :

 Các thiết bị trong dây chuyền sản xuất dầm

Dây chuyền chế tạo dầm thép I, H

- Máy cắt pha băng

- Máy hàn dầm

- Máy tổ hợp

- Máy nắn dầm

- Máy phun hạt thép

- Máy tổ hợp dầm

- Máy đột dập liên hợp CNC

 

 

Sản phẩm khác