Thép dự ứng lực » Dây thép dự ứng lực dạng gân xoắn

Tên sản phẩm: Dây thép dự ứng lực dạng gân xoắn

Giá: Giá: Liên hệ

Mầu sắc:

Kho: Còn hàng

Chi tiết :

 Dây thép dự ứng lực dạng gân xoắn

Thông số kỹ thuật Dây thép dự ứng lực dạng gân xoắn

Thông số kỹ thuật Dây thép dự ứng lực dạng gân xoắn

Thép dự ứng lực dạng gân xoắn PC3

Sản phẩm khác